Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2013

21 AUG 2013 10:39
Kallelse: Härnösands Alpina klubbs årsmöte
  • Uppdaterad: 03 DEC 2013 08:22

Härnösands alpina klubbs årsmöte kommer att hållas 2013-09-15 kl 18:30 i fikastugan, Vårdkasen.  

Föredragslista enligt nedan.

 

//Styrelsen

 

Föredragningslista

1.     Fastställande av röstlängd för mötet.

2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.     Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.     Fastställande av föredragningslista.

6.     a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

        b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7.     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.     Fastställande av medlemsavgifter.

10.   Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11.   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.   Val av   a) Föreningens kassör för en tid av två år;

                    b) En ledamot i styrelsen för en tid av ett år;

                    c) Suppleant i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;

                    d) En revisor jämte suppleant för en tid av ett år;                                              

                    e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

13.   Nominering av kandidater till stipendiater vid Ångermanlands Skidförbunds årsmöte och skidgala.

14.   Övriga frågor.

Skribent: Jonas Sandberg
Epost: This is a mailto link

klart.se

 

     

 

 Flodins Hembageri

 

Bosse Bokhållare

Postadress:
Härnösands Alpina Klubb - Skidor
Box 55
87122 Härnösand

Besöksadress:
Vårdkasbacken 60
87165 Härnösand

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@harnosandsalpin...

Se all info