Hoppa till sidans innehåll

Policys


Riktlinjer och ersättningsnivåer för Härnösands Alpina klubb, träning, läger och tävlingar.

 

Inledning

Härnösands alpina klubb driver en alpin verksamhet där vi vill få barn/ungdomar mer intresserade av alpin skidåkning.
Vi driver en verksamhet som riktas mot tävlingsåkning, men detta är ej något krav för att vara med i klubben.
Vi vill att våra ungdomar skall upptäcka glädjen i att vara duktiga på att åka skidor samt att få umgås och utvecklas tillsammans med andra barn/ungdomar i en trivsam miljö.

Vi sätter upp mål för gruppen - inte för var och en som individ. Ett bra komplement till dessa mål är att var en - både åkare och tränare - sätter upp sina egna mål på kort och lång sikt. Barnen kan vara väldigt klara på vad de egentligen vill, och med en dialog tillsammans med föräldrar och tränare kan de här individuella målen tydliggöras.
På så sätt kan tränare och åkare också få lättare att förstå varandra. Spännvidden på målen lär bli från "ha kul" till "jag vill vinna världs-cupen" och det är ju precis som det ska vara!

För att kunna vara med och träna med oss så har vi två krav och det är att man kan åka skidor och att man kan ta liften själv. Med att åka skidor menar vi att man kan åka själv kunna göra slalomsväng och stanna. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva en bra träning för alla.
För att lära sig grunderna så kan man anmäla sig hos Friluftsfrämjandet till någon av deras nybörjarkurser eller börja i vår lördagsgrupp.

Härnösands alpina har antagit en Drogpolicy som skall följas vid alla aktiviteter som klubben arrangerar, samt har Handlingsplan för trygga idrottsmiljöer..

 

Uppförandekoder i Härnösands alpina klubb

 Som åkare/ aktiv i Härnösands alpina skall man

 • Delta i träning, samling, tävling som klubben ordnar, om man inte har möjlighet att delta bör man meddela sin ledare.
 • Försöka göra sitt bästa och vara en förebild för yngre åkare.
 • hjälpa till vid träning; före, under och efter om det behövs.
 • Respektera överenskomna tider - "komma i tid".
 • I alla sammanhang där man representerar klubben - träning, tävling och annat - att uppträda som en god ambassadör för Härnösands alpina och klubbens sponsorer vad gäller uppförande, klädsel etc.
 • Visa respekt för varandra och ställa upp för klubb och kamrater.

 Som ledare/ tränare i Härnösands alpina skall man:

 • Planera och genomföra träning/ aktiviteter för sin grupp.
 • Samverka och samarbeta med andra tränare/ ledare för bästa resultat.
 • Ge alla i gruppen information om den planerade träningen.
 • Respektera överenskomna tider - "komma i tid".
 • Samla åkarna i sin grupp före träning för genomgång av vad som skall tränas.
 • Samla åkarna i sin grupp efter träning för genomgång och information.
 • Ge alla åkare samma uppmärksamhet.
 • Vid sjukdom eller annat förhinder om möjligt ordna ersättare.
 • Lämna information till sina åkare om regler och rutiner för tävlingar, kval etc.
 • I alla sammanhang där man representerar klubben - träning, tävling och annat - att uppträda som en god ambassadör för Härnösands alpina och klubbens sponsorer vad gäller uppförande, klädsel etc.

Träning  Allmänt

Målsättningen att samtliga grupper skall ges möjlighet att vara på snö så mycket som möjligt under försäsong om hemma alternativ finns. För att vara förberedd för skidåkning vid träning och tävling är det viktigt att vara fysiskt förberedd både styrke- och konditionsmässigt. Det är inte bara för att bättre kunna tillgodogöra sig skidträningen utan också viktigt för att förebygga, undvika skador. Det är därför angeläget att ungdomarna deltar på barmarksträningen inom alpinas regi eller om de kan erhålla motsvarande träning inom annan idrott. Ansvarig tränare skall arbeta för att nedan målsättning genomförs.

 

Träningsgrupper och rekommenderad träningsmängd

Lördagsgruppen (nybörjare)

Alla barn mellan 5 och 8 år är välkomna.

Kravet är att de ska kunna åka lift och skidor lite grann.
Denna grupp kör vid 6 tillfällen (Lördagar innan backen öppnar för allmänheten) under en vintersäsong.

 

U 8 (8 år samt yngre)

Barmarksträning: gemensam träning 1gång i veckan under sept-nov

Skidåkning försäsong (nov- dec): Breddlägret (inbjuds-frivilligt)

Träning allmän under skidsäsong - en kväll vecka (måndagar)

 

U 10 (9-10 år samt yngre, U8)

Barmarksträning: gemensam träning 1gång i veckan under sept-nov

Skidåkning försäsong (nov- dec): Breddlägret (inbjuds-frivilligt)

Träning allmän under skidsäsong - en kväll vecka (måndagar)

 

U12 (11-12 år)

Barmarksträning:1gång i veckan plus en frivillig för de som vill under sept-nov
(alt. annan liknande aktivitet - diskussion tränare).

Skidåkning försäsong (nov- dec ) och två läger på snö.

Träning allmänt under skidsäsong: 2 kvällar i veckan måndagar samt torsdagar.

 

U14 (13-14 år)

Barmarksträning: 2 gånger i veckan under sept-nov eller alt. annan liknande aktivitet – efter diskussion med tränare. Skidåkning försäsong (nov- dec) samt två-tre läger på snö.

Träning allmänt under skidsäsong: två kvällar (mån/torsdag) plus en frivillig friåkningsträning i diskussion med tränarna.

 

U15-U21 (15-21 år)

Barmarksträning: två kvällar samt en frivillig- arbetas fram individuellt med tränare.

Skidåkning försäsong (nov- dec): Så mycket som möjligt. Klubben står för tre läger på snö

Träning allmänt under skidsäsong: två kvällar (mån/torsdag) plus en friåkningsträning.
Utöver detta så bör man köra ett "fyspass" i veckan.

 

Träningsläger

För att vara väl förberedd inför tävlingssäsongen så har vi en ambition att ungdomarna skall få 10 skiddagar före jul. Ett av de första lägren på säsongen är ett breddläger och är öppet för alla tränande ungdomar U8 och uppåt som är medlemmar i föreningen. De skall ha en ambition att tävla eller träna under kommande säsong. Föreningen anser att lägren är viktiga för ungdomarnas utveckling både som skidåkare och människor och att de fyller en viktig funktion för att bygga en” klubbkänsla”.

Ersättning och kostnader för läger

Klubben subventionerar lägren för ungdomar som är medlemmar och tränar med klubben.

Klubbens subventionerar även tränare och i viss mån föräldrar som hjälper till.

 

Försäsongsläger 
Följande gäller för lägren:

Tränare har ingen kostnad.

Tränande ungdomar 300 kr + resa

Stugansvarig förälder 300 kr+ resa

Medföljande förälder utan särskilt ansvar för lägret: 300 kr + resa+ liftkort

Man betalar 5 kr per mil om man åker i annan bil än sin egen. Tränarens resa ersätts av klubben med 5 kr per mil. Klubben står för kostnaden för liftkort. De som har köpt Skistar All årskort via klubben avräknar vad kostnaden skulle varit utan detta kort, upp till kortkostnaden, och redovisar detta till kassören vid säsongsavslutningen.

 

Stugansvarig förälder ansvarar för (städning) och lunch i respektive stuga (alla hjälper till med städning men med målsättning att så mycket tid som möjligt skall kunna användas till träning) Först till kvarn gäller för anmälan som stugansvariga föräldrar.

Alla betalar dock den mat som man äter på lägret. Stugansvarig bestämmer i samråd med de andra föräldrarna hur man vill lägga upp inköpen och meddelar i god tid övriga i stugan hur man skall ordna mathållningen.

* krav på att alla åkare i U8/U10 har en ansvarig förälder med.
*krav på att varje lägenhet eller stuga upp till U14 har en ansvarig förälder.

 

Regionläger eller annat läger utanför klubbens regi

Dessa läger riktar sig till de lite äldre åkarna. Ledare som följer med och är delaktiga får sina kostnader ersatta. Klubben ersätter kostnader upp till 750 kr för alla läger/camps utanför klubbens regi t ex regionsläger, Stendalslägret mot inskickande av utläggsblankett med kvitton. Ingen begränsning i antal läger gäller men samråd måste göras med huvudtränare innan anmälan.

 

Tävlingar

Målsättningen

Målsättningen är att klubben ska representeras i samtliga DM, LVC-finaler, SM, ÄJSM, YJSM och USM. Klubben ersätter åkarna med tävlingsanmälan + liftkort på alla tävlingar inom vissa gränser men vi rekommenderar först och främst nedan angivna tävlingar. Vid samtliga finalerna eller mästerskap står även klubben för boendet. Vill du åka på andra tävlingar hör med tränaren.

U 8  (7-8 år)

Alla tävlingar som arrangeras av klubben och andra klubbar inom distriktet. Tävlingar sker utan tidtagning och fartdräkter.

U 10 (9-10 år)

Alla tävlingar som arrangeras av klubben och andra klubbar inom distriktet.

U12 (11-12 år)

DM, LVC-kval och regions final och en valfri nationell tävling

U14 (13-14 år)

DM, LVC-kval och Landsdelsfinal samt Guldhjälmen/Årebragden och en valfri nationell tävling

U15-U16(15-16 år)

DM, USM-kval och USM samt Guldhjälmen/Årebragden och två valfria nationella tävlingar

U17-U21 (17-21 år)

DM och ett mästerskap (SM, ÄJSM, YJSM) samt max 25st FIS eller ENL tävlingar

 

Tävlingsavgifter
Ersättningsnivåerna är baserade utifrån klubbens målsättning på tävlingsverksamhet samt klubbens ekonomiska läge. Denna ersättnings nivå kan komma att förändras utifrån klubben ekonomi samt åkarnas antal. För att uppmuntra till tävling så har klubben tagit fram dessa ersättningsnivåer. Klubben står för liftkort till 2 ledare per åldersgrupp (1 ledare för pojkar och 1 ledare för tjejer).
Ledare är i första hand tränarna om inte dessa kan vara med på tävlingen så ska ledarna utses på torsdagsmötena. Ledare sköter återrapportering till kassören eller den klubben utser om deltagare och tränare så att de ekonomiska bitarna lätt kan klaras ut.

 

Finaler

Klubben står för boende, liftkort och tävlingsavgift på samtliga finaler.

Klubben står kostnader för boende och liftkort för ungdomar och tränare som tävlar i USM-kval.
Klubben står även för kostnaderna till en ledare per 5 barn i varje final och kön upp till YJSM.

Alla barn upp till U12 skall ha med minst en förälder på finalen.

 

Övriga ersättningar

Åkare som går på skidgymnasium och tävlar för HAK ska ersättas för träningsläger upp till 3000 kr samt träningsliftkort mot inskickande av utläggsblankett med kvitton.

Klubben ordnar så att åkare och föräldrar erbjuds köpa Skistar All säsongskort till ett subventionerat pris. Medlemmen redovisar antalet åktillfällen vid tävlingar och läger till kassören vid säsongens slut för att erhålla pengar tillbaka upp till kortets värde.

För utbetalning av utlägg under säsongen skall underlag lämnas till kassören senast 1:a maj aktuellt år.

Uppdaterad: 05 OKT 2016 16:40 Skribent: Jonas Sandberg
Epost: This is a mailto link

klart.se

 

 Annonser

 

 Flodins Hembageri

Bosse Bokhållare

Postadress:
Härnösands Alpina Klubb - Skidor
Box 55
87122 Härnösand

Besöksadress:
Vårdkasbacken 60
87165 Härnösand

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info